BAGAJ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI

1. İşbu Bagaj Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası (kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) kapsamında “Kullanıcı”; gerek ziyaretçi olarak, gerekse üyelik hesabı oluşturarak, herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla www.bagaj.co alan adlı web sitesine veya Bagaj mobil uygulamasına (internet sitesi ve mobil uygulama birlikte kısaca “Bagaj Uygulaması” olarak anılacaklardır) giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.
Bagaj Teknolojik Emanet ve Teslimat Çözümleri Anonim Şirketi (kısaca “Bagaj” olarak anılacaktır); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu olarak, Bagaj Uygulaması üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı ile giriş yapan Kullanıcı’nın kişisel verilerini sadece işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak kullanacak, işleyecek, saklayacak ve üçüncü kişilerle paylaşacaktır.
2. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız:

Kullanıcı, kişisel verilerinin

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, işbu maddede belirtilen haklarına ilişkin bildirimlerini ve taleplerini destek@bagaj.co e-posta adresine iletebilir.

3. Bagaj, Bagaj Uygulaması üzerinde çerezler (cookie) kullanmaktadır.
Kullanıcı, Bagaj Uygulaması’na üye olmadan ziyaretçi olarak giriş yaptığında veya Bagaj Uygulaması’na üye girişi yaptığında, Bagaj Uygulaması üzerinde çerez kullanılmasını kabul etmektedir.
Bagaj, Kullanıcı Bagaj Uygulaması’na erişim sağladığında, çerezler aracılığıyla Kullanıcı’ya ait gezinti/kullanım bilgilerini ve Kullanıcı’nın Bagaj Uygulaması’ndan yararlanmaya ilişkin tercihlerini toplayacak, işleyecek ve saklayacaktır.
Kullanıcı’nın çerezler aracılığıyla elde edilen gezinti bilgileri Bagaj tarafından aşağıdaki amaçlar için kullanılmakta ve saklanmaktadır:
a) Kullanıcı’nın yaptığı tercihleri hatırlamak ve Bagaj Uygulaması kullanımını kişiselleştirmek,
b) Kullanıcı’nın şifre bilgilerini kaydederek, Bagaj Uygulaması oturumunun sürekli açık kalmasını sağlamak,
c) Kullanıcı’nın Bagaj Uygulaması’na bir sonraki girişinde Kullanıcı’yı hatırlamak,
d) Kullanıcı’nın Bagaj Uygulaması’na nereden bağlandığını, Bagaj Uygulaması üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve Bagaj Uygulaması üzerindeki ziyaretinin süresi gibi Bagaj Uygulaması’nı nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; Bagaj Uygulaması’nın nasıl kullanıldığını belirlemek,
e) Bagaj Uygulaması üzerindeki kullanımlar ile ilgili istatiksel çalışma/raporlama yapmak ve Bagaj Uygulaması üzerindeki hizmetleri geliştirmek.
Kullanıcı, kullandığı tarayıcının (browser) ayarları üzerinden, çerez kullanımını engelleyebilir ve Bagaj Uygulaması’nı çerez kullanımını reddederek kullanmaya devam edebilir (Çerez kullanımının nasıl kapatılacağına ilişkin detaylı bilgiye, Chrome için https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr ve Firefox için https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma URL adresleri üzerinden ulaşılabilir).
Çerez kullanımı kapatıldığı takdirde, Bagaj Uygulaması üzerindeki bazı hizmetlerden veya bazı içeriklerden yararlanılamaması söz konusu olabilir.
4. Kullanıcı, Bagaj Uygulaması’na üye olurken, Bagaj tarafından isim, soy isim, cep telefonu numarası ve e-posta adresi bilgileri talep edilmektedir.
Kullanıcı, Bagaj Uygulaması’na üye olurken Bagaj ile paylaştığı bilgilerin Bagaj tarafından görüntülenmesine, işlenmesine ve saklanmasına Kanun uyarınca açık onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Kullanıcı, bulunduğu konumun bilgisinin ve mobil cihaz teknik özelliklerine (işletim sistemi vb.) ilişkin bilgilerin Bagaj tarafından görüntülenmesine, işlenmesine ve saklanmasına Kanun uyarınca açık onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Bagaj, Kullanıcı’nın e-posta, isim, soy isim, telefon numarası, konum bilgisi ve mobil cihaz teknik özellikleri şeklindeki kişisel verilerini, ayrıca çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:
a) Kullanıcı’nın kimliğini doğrulamak (cep telefonu numarasına aktivasyon kodu gönderilmesi vasıtasıyla)
b) Kullanıcı’ya müşteri destekleri hizmetleri sağlamak ve Bagaj Uygulaması ile ilgili sorunlarına ilişkin destek vermek
c) Kullanıcı’ya Bagaj Uygulaması üzerinde satın aldığı hizmetle ilgili bildirimlerin yapılması
d) Kullanıcı’ya servis güncellemeleri ve hatalar hakkında bilgilendirme yapılması
7. Bagaj, Kullanıcı’nın e-posta, isim, soy isim, telefon numarası, konum bilgisi ve mobil cihaz teknik özellikleri şeklindeki kişisel verilerini, ayrıca çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileri veri tabanı haline getirerek sisteminde saklayabilir. Bagaj belirtilen kişisel verileri Bagaj Uygulaması ile ilgili istatistik, raporlama, araştırma, reklam ve pazarlama çalışmalarında kullanabilir.

8. Kullanıcı, Bagaj tarafından Bagaj Uygulaması ile gerçekleştirdiği dolap/kutu kiralamalarına ilişkin kullanım istatistiklerinin (kullanım zamanı, kullanım süresi, ücret, lokasyon bilgileri) görüntülenmesine, işlenmesine ve Bagaj tarafından saklanmasına Kanun uyarınca açık onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bagaj belirtilen kişisel verileri Bagaj Uygulaması ile ilgili istatistik, raporlama, araştırma, reklam ve pazarlama çalışmalarında kullanabilir.

9. Kullanıcı, Bagaj Uygulaması’ndaki “Öneri ve Şikayet” bölümünde paylaştığı yorumların Bagaj tarafından görüntülenmesine, işlenmesine ve saklanmasına Kanun uyarınca açık onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Bagaj, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Kullanıcı’nın (Bagaj Uygulaması’na üye olmadan ziyaretçi olarak giriş yaptığında veya üye girişi yaptığında) Bagaj Uygulaması üzerinde gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin trafik verilerini (IP/Port bilgilerini) 2 yıl boyunca saklamak ve hukuki, idari ve adli makamlar tarafından talep edildiğinde bu makamlarla paylaşmakla yükümlüdür. Bu süre sona erdiğinde, trafik verileri silinecektir.
11. Kullanıcı, e-posta, isim, soy isim, telefon numarası, konum bilgisi ve mobil cihaz teknik özellikleri şeklindeki kişisel verilerini, ayrıca çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerinin, Bagaj’ın yazılım, barındırma, hosting ve benzeri konularda, Bagaj Uygulaması hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla sözleşme ile hizmet aldığı üçüncü kişiler ve söz konusu üçüncü kişilerin çalışanları tarafından, hizmetin sunulabilmesi için zorunlu olduğu ölçüde görüntülenebilmesine, işlenebilmesine ve saklanmasına Kanun uyarınca açık onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Kullanıcı, Bagaj ile paylaştığı e-posta adresinin, Bagaj’ın e-posta gönderim hizmeti (mailing) hizmeti aldığı üçüncü kişi hizmet sağlayıcısı firma ile paylaşılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bagaj, bu madde kapsamında sadece üyelik esnasında e-posta gönderimi yapılmasına açıkça onay veren Kullanıcılar’ın e-posta adreslerini üçüncü kişi hizmet sağlayıcı firma ile paylaşacaktır.
13. Bagaj; Kullanıcı’nın gezinme bilgilerini, trafik bilgilerini (IP numarası/port bilgileri) ve Kullanıcı tarafından Bagaj ile işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlarda paylaşılan diğer kişisel verileri güvenliğin sağlanması ve Bagaj’ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Bagaj’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) saklayabilir ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan yargı makamları ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
14. Bagaj, Bagaj Uygulaması üzerinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine link verebilir. Bagaj, link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin kişisel veriler ile ilgili uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
15. Kullanıcı, Bagaj Uygulaması üzerinde herkese açık alanlarda veya üçüncü kişilerle gerçekleştireceği e-posta yazışmalarında/mesajlaşmalarda kişisel bilgilerini yayınladığı/paylaştığı takdirde, bu kişisel bilgilerin Bagaj dışındaki bir üçüncü kişi tarafından işlenmesi, kullanılması veya saklanması sonucu doğacak hiçbir zarardan Bagaj’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
16. Kullanıcı’nın Bagaj Uygulaması üzerinde üye girişi yapmak amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Bagaj’ın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
17. Bagaj, Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bagaj’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Bagaj Uygulaması’na ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bagaj bu durumu derhal Kullanıcı’ya ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Bagaj’ın gerekli bütün bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Bagaj Uygulaması’na ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bagaj’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.
18. Bagaj, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş Gizlilik Politikası’nın Bagaj Uygulaması’nda yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bagaj, işbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olması için, Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.
19. İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğini, Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle birlikte kişisel verilerinin Bagaj tarafından işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına, saklanmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini, kişisel veriler ile ilgili yasal hakları konusunda açıkça bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Gizlilik Politikası’nın 2.maddesinde belirtilen haklar saklı olmak üzere, Kullanıcı, Bagaj Uygulaması üzerindeki kullanımına ziyaretçi olarak veya üye girişi yaparak devam ettiği takdirde, işbu Gizlilik Politikası’na onay vermiş sayılacaktır.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Gizlilik Politikası